Förberedelser innan du utför din takläggning

Om du ska byta ut ditt tak och ska utföra en takläggning på din befintliga bostad är det mycket att tänka på med takläggare stockholm. Det är många saker som måste genomföras innan det är dags att lägga på det nya taket. Trots att det rekommenderas att anlita en professionell takläggare är det fullt möjligt att utföra jobbet själv, förutsatt att du vet vad du sysslar med. 

Innan du utför din takläggning 

Grunden i att utföra en takläggning är väl utförd planering. En noggrann planering kommer garanterat spara dig både tid och pengar samt underlätta hela arbetsprocessen. 

Inspektera ditt tak 

Innan du kan lägga på ditt nya tak behöver du ta tag i ditt befintliga tak. Inspektera ditt tak noggrant för att se över vad som kommer att behöva bytas ut. Om det är möjligt är det att föredra att undersöka taket från insidan för att kunna se över undertaket kondition och vad det är gjort av för att planera materialåtgången och projektet. 

Mät vinkel och mått 

För att veta hur mycket material du behöver köpa in behöver du först och främst räkna ut vilken taklutning ditt tak har med takläggning i stockholm. Många leverantörer av takpannor har tabeller i deras monteringsanvisningar där takvinkeln enkelt kan läsas av. Räkna även ut bredden och höjden på taket för att veta hur många takpannor du kommer behöva köpa in. Tänk på att alltid räkna med en del svinn, några takpannor kanske åker i backen och går sönder. 

Köp in material 

Nu är det dags att köpa in allt material som behövs för ditt takbyte. En vanlig missuppfattning vid inköp av material är att listan är tämligen kort och kostnaden inte kommer vara speciellt dyr. Det är dock viktigt att utföra jobbet säkert och att du har allt material och alla verktyg som krävs, vilket innebär en tämligen lång inköpslista. Några saker som kan vara aktuella att införskaffa är: 

  • Presenningar 
  • Byggställning 
  • Råspont eller skivor 
  • Underlagsduk eller papp 
  • Trekantlist 
  • Takfotsplåtar 
  • Betongtegel eller lertegel 
  • Läkt 
  • Vindskiveplåt 
  • Vindskivor 

Planera projektet 

Nu är det dags att planera hela projektet. Se till att allt material kommer hem till dig när du behöver det och planera för förvaring. Läs noga igenom alla relevanta monteringsanvisningar för att skapa dig en god uppfattning om hur arbetet ska utföras innan du påbörjar takläggningen. Lägg upp ett schema för arbetstiden och kom ihåg att vara realistisk när du planerar takläggningen. Om du ska lägga ett tak för första gången behöver du räkna med att det tar längre tid än förväntat. Det kan även vara en fördel om du kan få hjälp med de svårare momenten av säkerhetsskäl. Att ha någon tillgänglig nere på marken som kan hjälpa dig med material och hålla ett öga på dig kan vara otroligt betryggande.